Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste kleine schooltjes mogen open blijven

Eerste kleine schooltjes mogen open blijven

De Friese basisschool Mids de Marren in Gaastmeer was de eerste basisschool in Nederland die langer open mag blijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Basisschool De Viking uit Zuid-Beijerland (Nieuwendijk) en de Groningse basisschool De Butte in Borgercompagnie volgden kort daarop.

De Friese basisschool telt op dit moment 22 leerlingen, evenals de Groningse. De Zuid-Hollandse basisschool heeft 21 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt echter een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffi ngsnorm van 23 leerlingen komen. Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs. De minister beoordeelt vervolgens of de school in staat is binnen afzienbare termijn boven de 23 leerlingen uit te komen. Ook moet de kwaliteit van de school op orde zijn. Tot slot kan de ligging van de school en de scholen in de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming. Alle drie de basisscholen voldoen aan deze eisen en mogen in ieder geval tot 1 augustus 2014 open blijven. Begin februari 2011 is ook het wetsvoorstel samenwerkingsschool aangenomen. Kleine scholen voor basis- en voortgezet onderwijs krijgen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid om een school tot stand te brengen, waar zowel bijzonder als openbaar onderwijs wordt gegeven.

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)