Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer stemt tegen verlaging pensioenopbouw

Eerste Kamer stemt tegen verlaging pensioenopbouw

Het plan om de pensioenopbouw vanaf 2015 verder te verlagen wordt voorlopig niet uitgevoerd. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt het kabinetsvoorstel niet.

Vooral voor jongeren heeft het plan om de pensioenopbouw te versoberen grote gevolgen. Het pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP wees al eerder op de problemen die het plan kan opleveren en voelt zich nu gesteund door de kritische houding van de Eerste Kamer. ABP-voorzitter Henk Brouwer: “De maatregelen leveren op korte termijn belastinggeld op, maar zorgen op de lange termijn voor problemen. Jongeren zullen straks 10 tot 30 procent minder pensioen hebben opgebouwd dan de huidige gepensioneerden. Zelfs als zij tot hun 71e blijven doorwerken.”

Volgens verschillende critici kijkt het kabinet alleen naar de hogere belastingopbrengsten en is het plan er niet op gericht om het pensioenstelsel te versterken. Ook worden er vraagtekens gezet bij het afzonderlijk behandelen van de pensioenopbouw en de hervorming van het pensioenstelstel. Op dit moment is het kabinet bezig met een wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel.

Nu het wetsvoorstel met betrekking tot het verlagen van de pensioenopbouw door de Eerste Kamer is afgewezen, moet het kabinet het pensioenplan aanpassen, waarna het eerst moet worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, voordat het opnieuw wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Meer informatie: www.abp.nl
 

Gepubliceerd op: 22 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)