Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer stemt ook in met wet sociale veiligheid

Eerste Kamer stemt ook in met wet sociale veiligheid

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet sociale veiligheid op scholen. Deze wet treedt op 1 augustus in werking. Dan zijn schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Hoe ze dat aanpakken, mogen ze zelf bepalen.

De wet sociale veiligheid op scholen is niet een geheel nieuwe wet, maar bestaat uit aanpassingen van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het wetsvoorstel regelt drie concrete verplichtingen:
- voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
- aanwijzen van een coördinator en aanspreekpunt voor beleid tegen pesten;
- monitoren van de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen.
 
De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2016 pas toezicht op gaan houden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)