Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer ingestemd met lerarenregister

Eerste Kamer ingestemd met lerarenregister

De Eerste Kamer heeft 21 februari ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Leraren vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen.
 
In het lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Het register is een online systeem waarin leraren zichtbaar maken dat ze hun kennis en kunde op peil houden door hun na- en bijscholing vast te leggen. Ook als je je diploma op zak hebt, is het belangrijk om je te blijven professionaliseren. De beroepsgroep bepaalt zelf de inrichting en de inhoud van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar moet voldoen.
Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. De beroepsgroep bepaalt zelf de criteria voor deze herregistratie. Leraren die niet voldoen aan die door de leraren vastgestelde criteria krijgen een aantekening bij hun vermelding in het lerarenregister. Deze aantekening vervalt als de leraren kunnen aantonen dat hun vaardigheden weer op orde zijn. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, worden opgenomen in het registervoorportaal.

Gepubliceerd op: 22 februari 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)