Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer houdt doelmatigheidskorting tegen

Eerste Kamer houdt doelmatigheidskorting tegen

De Eerste Kamer maakte dinsdag korte metten met het voorstel van het Ministerie van Onderwijs om een ‘doelmatigheidskorting’ op te leggen. De motie van André Postema van de PvdA werd door de fracties van de SGP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 gesteund.
De doelmatigheidskorting loopt op tot 183 miljoen euro structureel. In de motie roept Postema de regering op te bekijken of zij de doelmatigheidskorting kan verzachten en bij voorkeur ongedaan kan maken. Een besparing op onderwijs rijmt niet met de investeringen die er tegelijkertijd gedaan moeten worden om onder andere te komen tot meer ontwikkeltijd voor leraren en kleinere klassen. Frank de Grave (VVD) zei in zijn stemverklaring dat de motie in wezen vraagt om het schrappen van een korting, die nodig is gezien de begroting. Alexander Rinnooy Kan zei daarop namens D66 dat de motie behelst wat er staat en dat zijn fractie daarom de motie steunt.
De Eerste Kamer stemde daarnaast over een aanpassing van de wet Passend onderwijs. Voor  individuele leerlingen, die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen,  wordt het mogelijk af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs moet hiermee wel instemmen. Daarnaast stemde de Kamer in met een paar andere technische wijzigingen.

Motie Postema: https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_postema_pvda_c_s_over_de_2/document/f=/vkk6h9wprog1.pdf
Wetsvoorstel Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34732_bekostiging_van_passend

Gepubliceerd op: 20 december 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)