Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer geïnformeerd over moties en toezeggingen Passend onderwijs

Eerste Kamer geïnformeerd over moties en toezeggingen Passend onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de moties en een aantal toezeggingen over Passend onderwijs.

De belangrijkste zaken daaruit zijn:
-Er komt een wetswijziging die het ook voor het primair onderwijs mogelijk maakt een bovenschoolse voorziening in te stellen om schorsing van leerlingen te voorkomen (orthopedagogisch didactisch centrum - opdc).
-De landelijke geschillencommissie Passend onderwijs blijft tijdelijk (vijf jaar). Mocht er daarna nog behoefte zijn aan een dergelijke commissie, dan kan de termijn worden verlengd.
-Er wordt een landelijke arbitragecommissie ingesteld. De arbitrageregeling moet worden opgenomen in de statuten van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Een wettelijke regeling hiervoor komt er (voorlopig) niet.
-Het feit dat de toekomstige verevening een gunstig effect heeft voor het noorden van Nederland, is geen reden tot wijziging.
-In maart 2013 komt het ministerie van OCW met een overzicht van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat.
-De Algemene Rekenkamer publiceert in juni 2013 een rapport over de toereikendheid van de structurele bekostiging van het primair onderwijs om Passend onderwijs in te kunnen voeren.

Lees de volledige brief van Dekker aan de Eerste Kamer op de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)