Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen Passend onderwijs pas op 2 oktober
Extra bekostiging aanvragen tot uiterlijk 1 oktober

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen Passend onderwijs pas op 2 oktober

De behandeling van de wetsvoorstellen Passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar dinsdag 2 oktober 2012.

De behandeling stond gepland op dinsdag 11 september, één dag voor de verkiezingen. Oorspronkelijk zou de behandeling in de Eerste Kamer zelfs op 3 juli plaatsvinden, maar werd toen ook al vooruit geschoven. Samenwerkingsverbanden in oprichting en instellingen in cluster 1 en 2 kunnen aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen. Om subsidie te ontvangen vraagt de minister een werkagenda op te stellen. De regeling is een vervolg op de huidige '10-euroregeling'. Het bevoegd gezag heeft tot 1 oktober aanstaande de tijd om een aanvraag bij DUO in te dienen. Cluster 1 en 2 kan dat nog doen tot 31 december 2012.

Meer informatie en aanvraagformulieren: www.passendonderwijs.nl

Gepubliceerd op: 4 september 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)