Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel pseudonimisering
AVS organiseert voorlichtingsbijeenkomst nieuwe privacywetgeving

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel pseudonimisering

Eind november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimisering. Dit betekent dat de wet het mogelijk maakt dat scholen voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kunnen gebruiken, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN).

Het werken met het keten iD is een maatregel die onder andere de privacy van leerlingen bevordert, in het kader van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaat vervangen. Omdat het keten iD geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.  
Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor alle digitale leermiddelen die via Basispoort en de Entree Federatie toegang krijgen.
Voor scholen geldt dat de invoering van het keten iD zo veel mogelijk op de achtergrond plaatsvindt. Wel dient het schoolbestuur een bewerkersovereenkomst te sluiten met de voorziening die het keten iD aanmaakt (Kennisnet). 

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 30 januari organiseert de AVS in samenwerking met ‘priviteer’ Martijn Faber een voorlichtingsbijeenkomst over privacy en gegevensbescherming naar aanleiding van de nieuwe AVG-wetgeving. Die stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Waar komt de AVG in het kort en goed op neer? Wat zijn de nieuwe eisen? Waar moet je op school rekening mee houden?
De bijeenkomst is speciaal bestemd voor directeuren/bestuurders van eenpitters. Andere schoolleiders die geïnteresseerd zijn, kunnen dit echter ook kenbaar maken. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 januari 2018.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 december 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)