Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW

Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs verder naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.

Met de parlementaire goedkeuring komt er een eind aan het tijdperk dat de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar was. Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet in 1957, bleef deze leeftijdsgrens onveranderd.
De redenen voor de verhoging zijn de groei van het aantal gepensioneerden en het feit dat Nederlanders gemiddeld steeds langer leven. In een eerder stadium was al met de sociale partners afgesproken om de pensioenleeftijd te verhogen; in 2020 zou de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar gaan. De verslechterde overheidsfinanciën maakten het noodzakelijk die verhoging versneld in te voeren. In het begrotingsakkoord van 2013 besloten kabinet en de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die versnelde verhoging geleidelijk in te voeren.
In 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW, in 2014 weer een maand later en in 2015 nog eens een maand later. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder met twee maanden; daarna met drie maanden. In 2023 is de pensioengerechtigde leeftijd dan 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd op gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting.

Gepubliceerd op: 23 augustus 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie februari 2018)