Home » Artikelen » Eerste aanpassing lumpsum per 1 augustus 2008

Eerste aanpassing lumpsum per 1 augustus 2008

Zoals bekend worden de lumpsumbedragen in principe op drie vaste momenten in het jaar door Cfi aangepast. Maar dit schooljaar lukt het allemaal nog niet zo met die termijnen. Door de nieuwe CAO 2007-2009 moesten afgelopen november de lumpsumprijzen tussentijds aangepast worden. En op 4 april 2008 werden de - voorlopige - nieuwe cijfers voor 2008/2009 bekend. Maar de definitieve cijfers over 2007/2008 zullen pas later komen.

Normaalgesproken zouden in april de cijfers per 1 augustus daaropvolgend bekend gemaakt worden, vervolgens verschijnt rond juli nog een verder actualisering (meestal als gevolg van aanpassingen van premies per 1 januari van dat jaar) en daarna wordt tegen het einde van het schooljaar nog een definitieve bijstelling van de cijfers doorgevoerd (zo mogelijk ook in april, gelijktijdig met de bekendmaking van de bedragen voor het daaropvolgende schooljaar).

De bedragen voor materiele instandhouding wijzigen niet (dat gebeurt altijd per 1 januari). De lumpsumbedragen zijn gemiddeld met 1,4 procent verhoogd. De BPA is meer dan 1,4 procent verhoogd, omdat de overdracht van schoolbegeleidingsmiddelen nu helemaal doorwerkt (in 2007/2008 maar voor 7/12 deel). Verder is de toeslag in de BPA voor scholen die op 1 oktober 2001 meer dan 70 procent 1,9 leerlingen hadden, teruggebracht tot 2/3 deel van het bedrag van vorig jaar (maar wel geïndexeerd). Ook in het (v)so zijn als gevolg van enkele wetswijzigingen vereenvoudigingen doorgevoerd.

De cijfers voor 2008/2009 zullen naar verwachting in juli aanstaande weer aangepast worden als gevolg van de premiewijzigingen per 1 januari 2008. De AVS raadt u daarom aan om niet nu al uw begrotingen aan te gaan passen, maar te wachten tot de juli-cijfers bekend zijn. Zorg er bij uw begroting wel voor dat uw loonkosten en de subsidie op hetzelfde prijspeil zijn gebaseerd. De lumpsumbedragen zijn ook al in de simulatietool van Cfi verwerkt. Indien u daar de juiste leerlinggegevens en GGL (die staat er nog niet goed in!) invoert, kunt u zelf al zien wat de hoogte van de bedragen voor 1 augustus aanstaande zal zijn.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 april 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020