Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer neemt Wet arbeid in balans (WAB) aan

Eerste Kamer neemt Wet arbeid in balans (WAB) aan

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeid in balans (WAB) op 28 mei 2019 aangenomen. De inwerkingtreding van deze wet is bepaald op 1 januari 2020.

Uitgangspunt is om meer vast werk te creëren. Zo kan de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) verruimd worden. Nu mag de werkgever aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd aangaan. De termijn wordt weer drie jaar. De onderbreking van zes maanden in de ketenbepaling blijft gelijk. Bij cao kan hiervan afgeweken worden. In het primair onderwijs is dat bijvoorbeeld al het geval met betrekking tot invalwerk bij een zieke leerkracht.

De transitievergoeding wordt aangepast. Aan de ene kant wordt deze verlaagd, aan de andere kant gaat deze in vanaf de eerste dag dat het dienstverband aan de orde is. Dus niet meer vanaf twee jaar.

De cumulatiegrond maakt onderdeel uit bij ontslag. Nu kan de Kantonrechter alleen ontbinden wanneer ten minste één van de aangedragen gronden aan de orde is. Met de nieuwe wet kunnen meerdere ontslaggronden worden aangedragen die samen voldoende zijn om een ontbinding te kunnen rechtvaardigen.

Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

De gewijzigde wetgeving zal verder via de cao’s zijn beslag moeten krijgen.

Gepubliceerd op: 6 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)