Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra via hamerstuk

Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra via hamerstuk

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is op 16 april als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim zes miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden, moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra. Vele wetten moeten worden aangepast.

Door de Wnra verdwijnt de eenzijdige aanstelling voor de meeste ambtenaren. Daarnaast komt er met de Wnra een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De Wnra is een wet die de huidige Ambtenarenwet vervangt door de Ambtenarenwet 2017. Ambtenaren krijgen straks een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. Maar de ambtelijke status verdwijnt in sommige situaties niet.

De invoering van de Wnra heeft met name gevolgen voor het personeel bij het openbaar onderwijs. De onderwijscao’s zullen hieraan te zijner tijd worden aangepast.

Door de aanvaarding van de Aanpassingswet Wnra is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te kunnen laten treden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)