Home » Artikelen » Eerder ingrijpen bij zwakke scholen officieel mogelijk

Eerder ingrijpen bij zwakke scholen officieel mogelijk

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel `Goed onderwijs, goed bestuur´ van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma. Dit voorstel maakt het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om eerder in te grijpen op het moment dat de kwaliteit van de school zeer zwak is.

Waarschijnlijk treedt de wet per 1 augustus 2010 in werking. In de wet `Goed onderwijs, goed bestuur´ staat aan welke eisen een schoolbestuur moet voldoen. Ze moeten aan de hand van bepaalde zorgplichten hun beleid kunnen verantwoorden. De besturen kunnen zelf bepalen hoe zij hun zorgplichten vervullen. De belangrijkste eisen zijn voldoende onderwijsopbrengsten en een goede kwaliteitszorg op alle scholen. Bij de zorgplicht goed bestuur gaat het onder meer om de scheiding van bestuur en intern toezicht, integer en doelmatig bestuur en good governance. Als besturen hun zorgplichten niet of onvoldoende nakomen, krijgt de minister van OCW nu de bevoegdheid om hiertegen op te treden met een aanwijzing of - in het uiterste geval - de overheidsbekostiging beëindigen.

Meer over de wet `Goed onderwijs, goed bestuur´ is te lezen op pagina 29 van Kader Primair 6 (verschijnt 20 februari 2010).

Gepubliceerd op: 15 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)