Home » Artikelen » ‘Een vrijeschoolleerroute past goed bij onze school’
Zo kan het ook - Good practice

‘Een vrijeschoolleerroute past goed bij onze school’

Auteur: Winnie Lafeber

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg startte vorig jaar op verzoek van ouders met een vrijeschoolleerroute. Het levert een prettige kruisbestuiving op.

“We zijn ingegaan op de vraag van ouders met kinderen op de vrije basisschool in Culemborg die een middelbare vrije school zochten voor hun kinderen. In de wijde omtrek is nergens zo’n school te vinden. Uit de gesprekken die we drie jaar geleden voerden met die ouders, kwam naar voren dat een vrijeschoolleerroute heel goed aansluit bij onze school. Als een van de 45 scholen in Nederland voeren wij namelijk ook het predicaat CultuurProfielSchool”, vertelt locatiedirecteur Luuk van Beers, die vanuit het managementteam verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de vrijeschoolleerroute.
Het vergde een heel schooljaar (2015/2016) om het idee tot uitvoering te brengen. “Een hele uitdaging. Je moet een lestabel ontwikkelen, enkele ervaren leraren aantrekken en een vast klaslokaal inrichten. Maar bovenal moet je nadenken hoe het vrijeschoolonderwijs past binnen een openbare school.” Op vrije scholen ligt de nadruk op de brede ontwikkeling van de leerling, met veel ruimte voor de sociale, culturele en creatieve/kunstzinnige ontwikkeling. Van Beers: “De kern van de vrijeschoolgedachte ‘op weg te worden wie je bent’ is ook het adagium van onze school.” In het voorbereidingsjaar vond veel overleg plaats met de ouders van de vrijeschoolleerlingen, verenigd in een klankbordgroep met adviesbevoegdheid. Ook was er een bijeenkomst met andere vo-scholen die een vrijeschoolafdeling hebben, momenteel tien in Nederland (1 po en 9 vo), waaronder in het bijzonder onderwijs. “In teamvergaderingen leefden onder docenten aanvankelijk veel vragen en onzekerheden. Over de manier van lesgeven, wat kinderen wel of niet mogen, wat de verschillen zijn, wat er van je gevraagd wordt en of en wanneer je het goed doet. Het tempo lag hoog”, zegt de locatieleider. Een aantal docenten is omgeschoold en geeft nu zowel les aan de vrijeschoolleerlingen als aan leerlingen van de reguliere vo-afdeling. “Die kruisbestuiving is mooi om te zien. Een docent Engels heeft bijvoorbeeld besloten ook op de reguliere afdeling de boeken eruit te gooien en zelf lesmateriaal te maken. Zo kun je van elkaar leren. Elementen uit de vrijeschoolgedachte die werken worden overgenomen in het reguliere onderwijs en andersom”, schetst Van Beers. Streven is dat de vrijeschoolleerroute geen ‘eiland’ wordt op ORS Lek en Linge. De leerlingen hebben tegelijk pauze en voeren sommige projecten (kunst, muziek, sport, ict) deels samen uit. Het vieren van bepaalde feesten (zoals het Michaelsfeest, een herfstoogstfeest) en thematisch en vakoverstijgend periodeonderwijs is wel typisch iets alleen van de vrijeschoolleerroute.
Na de officiële start in 2016/2017 met twintig leerlingen in een (brug)klas kent de leerroute dit schooljaar 48 kinderen en twee klassen. Van Beers: “In deze eerste twee jaren zitten de niveaus – vmbo, havo en vwo – nog door elkaar. In klas 3 (klas 9 vrije school) komt er een splitsing tussen vmbo en havo/vwo. Maar welke profielen we kunnen aanbieden, is afhankelijk van het aantal leerlingen dat ervoor kiest. Een kwetsbare fase, we hebben volume nodig om de vrijeschoolleerroute verder uit te kunnen bouwen. Maar we verwachten dat het leerlingenaantal volgend schooljaar verder omhooggaat. Iedereen is enthousiast, we spreken een brede groep aan.”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 28 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)