Home » Artikelen » Een op de negen kinderen heeft het moeilijk thuis
Onderzoek Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen

Een op de negen kinderen heeft het moeilijk thuis

Bijna één op de negen kinderen (11.4 procent) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4 procent). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder zij zich zeggen te voelen. Het onderzoek van TNO en de Augeo Jongerentaskforce is op 2 november uitgereikt aan Laurentien van Oranje en de Kinderombudsvrouw, voorafgaand aan het symposium ‘Handle with care’ in Den Haag.
 
In het onderzoek is aan kinderen zelf gevraagd wat zij meemaken en meegemaakt hebben. Het meest noemden zij echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders. Voor elke extra ervaren ingrijpende gebeurtenis, neemt hun kwaliteit van leven fors af. Vooral emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling hebben grote impact op de kwaliteit van leven.
Andere opvallende conclusie uit het rapport is dat lichamelijke verwaarlozing en echtscheiding vaak vergezeld gaan van een andere ingrijpende ervaring, in 96 procent respectievelijk 50 procent van de gevallen.
 
Augeo-Jongerentaskforce-en-TNO-tabel_0.png
 
Aanbevelingen
De manier waarop leerkrachten en andere professionals kinderen ondersteunen die thuis veel stress meemaken, kan een groot verschil maken. Uit het onderzoek blijkt dat veel mishandelde kinderen veerkrachtiger zijn als zij ondersteuning en veiligheid ervaren van een of meer belangrijke volwassenen om hen heen. Daarom vindt de Jongerentaskforce het belangrijk dat leerkrachten dit leren en meer weten over de gevolgen van voortdurende stress.
 
Aan het representatieve onderzoek hebben 664 kinderen uit 23 scholen verdeeld over het hele land meegedaan. Het bijzondere is dat de opdrachtgever en mede-uitvoerder van het TNO-onderzoek een groep jongeren is (de Augeo Jongerentaskforce). Meestal worden voor dergelijke onderzoeken oudere kinderen, volwassenen of professionals bevraagd. Er is niet alleen gekeken naar ervaringen met kindermishandeling, maar ook de kwaliteit van leven van 11- en 12-jarigen is gemeten via de Kidscreen, een gevalideerd meetinstrument.

Jongerentaskforce
De Jongerentaskforce (opgericht in 2013) heeft als doel kinderen en jongvolwassenen te laten meepraten over een effectieve aanpak van kindermishandeling, vechtscheidingen en chronisch pesten. In de Jongerentaskforce zitten jongeren tussen de 14 en 25 jaar.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 november 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)