Home » Artikelen » Een leven lang leren
Kaderspel

Een leven lang leren

Auteur: Petra van Haren

De kwaliteit van de leidinggevende en de rol van de schoolleider in de school is een actueel thema, waar de sector funderend onderwijs in toenemende mate oog voor krijgt. Belangrijk hierbij is de inrichting van de governance, binnen onderwijsinstellingen op diverse manieren vormgegeven. Met name Policy Governance geldt in veel instellingen als het basismodel. Als dit begrip wordt ingevuld zoals het door John Carver wordt uitgedragen, dan betekent dit vooral het scheppen van kaders, waarbinnen leidinggevenden veel vrije ruimte hebben. Heldere doelen zijn leidend. Afhankelijk van de bestuurlijke inrichting worden verantwoordelijkheden belegd, is duidelijk hoe en aan wie verantwoording wordt afgelegd en hoort daarmee helder te zijn wat de speelruimte is op elk niveau. Voor de leidinggevenden in het funderend onderwijs betekent dit dat iedereen vanuit zijn eigen functie deze ruimte op eigen wijze kan invullen. Verantwoordelijkheden zijn echter niet vrijblijvend en vragen om een professionele invulling. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van de schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school, maar er is ook een analogie naar het leiderschap van de bestuurder. Sterke bestuurders zijn significant bepalend voor de kwaliteit van hun schoolleiders. Dit betekent dat leidinggevenden – zowel bestuurders als schoolleiders – de regie over hun eigen ontwikkeling en kwaliteit dienen te nemen. Het inrichten en faciliteren van een ‘leven lang leren’, juist ook als leider, is een bepalende factor voor onderwijskwaliteit. Goede leiders geven ruimte aan het primaire proces. Zij geven ruimte aan de onderwijsprofessional in de klas en maken het mogelijk dat kinderen het beste onderwijs krijgen. In de cao willen wij deze ruimte graag benoemen en faciliteren. Het is aan de leidinggevenden om daar proactief invulling aan de geven. De AVS ziet het als haar taak de leidinggevenden hierin te ondersteunen, maar het initiatief ligt bij u. Kwaliteit bereiken? U bent aan zet! 

Gepubliceerd op: 1 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)