Home » Artikelen » Een functieprofiel voor de directie

Een functieprofiel voor de directie

Het bestuur van de Stichting Primair (basisonderwijs in Heesch, Lith en Maasdonk) wil besturen op afstand. Zij doen dit volgens het model van Carver en gebruiken `de lerende organisatie´ van Peter Senge als basis. "Om dit te bereiken hebben we een aantal stappen gezet", vertelt Ben van Lieshout, algemeen directeur van de Stichting. "We hebben op stichtingsniveau de visie vastgesteld. Deze vormt het kader voor de schoolvisie. Vervolgens hebben we deze visie vertaald naar strategisch beleid voor de komende jaren, met een aantal doelen per jaar. Eén ervan is het ontwikkelen van een functieprofiel voor de schoolleider".

Download
 Een functieprofiel voor de directie 

Gepubliceerd op: 10 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020