Home » Artikelen » Een duurzaam onderwijsstelsel
Kaderspel

Een duurzaam onderwijsstelsel

Auteur: Petra van Haren
Duurzaamheid is een onderwerp dat ons in deze tijd op veel manieren
bezighoudt. De eerste associatie is vaak in relatie tot natuur en omgeving of
duurzaam produceren. Bij het bouwen van scholen wordt tegenwoordig ook
‘groen’ gedacht. Gebouwen die energiezuinig zijn en met duurzame materialen
worden gebouwd.
 
Maar een groene school gaat over meer. Ons onderwijs duurzaam inrichten
heeft een aantal aspecten. Het gaat over de opzet van ons stelsel. Hoe richt
je een leven lang leren in, te beginnen in het funderend onderwijs? Wat moeten
we anders gaan doen als leerlingen de ruimte dienen te krijgen om zich
vanuit eigenheid, talenten en belangstelling te ontwikkelen in een eigen
tempo? Hoe flexibel moet het onderwijs worden als leren niet meer tijd- en
plaatsgebonden is en vakken op verschillende niveaus doorlopen kunnen
worden? En wat moeten we juist níet veranderen? Welke basis heeft een
kind echt nodig om toegerust te worden voor het leren zelf?
 
Onderwijs inrichten rond de ‘groene school’ kent ook een andere dimensie.
Dan gaat het over kinderen opvoeden en laten ontwikkelen met oog en aandacht
voor de wereld om hen heen. Leerlingen meenemen in de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving, maar ook voor de aarde
in haar geheel. Zorg en begrip voor al wat leeft inbedden in het curriculum.
Er zijn scholen die kinderen als ‘groene ambassadeurs’ zelf verantwoordelijk
hebben gemaakt. Leerlingen die zelf aan het roer staan van wat zij belangrijk
vinden als groene school.
 
Laten we vooral waken voor de beleving dat er iets bij moet komen. Laat het
deel uitmaken van uw totale visie op leven, leren en onderwijs. Een dimensie
die vanzelfsprekend is ingebed in alles wat u doet als school. Steeds even
die groene bril opzetten en uzelf afvragen: ‘Heb ik al kleur bekend?’
Gepubliceerd op: 10 september 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)