Home » Artikelen » ‘Echt leren doe je door te doen’
Action learning opleiding

‘Echt leren doe je door te doen’

Auteur: Vanja de Groot

cel_kleiner.pngDe succesvolle schoolleider is creatief, benut en verbindt talent, werkt samen, leert samen en reflecteert. Samen leren vanuit de eigen praktijk staat centraal in de opleiding Action Learning, die het AVS Centrum Educatief Leiderschap vanaf komend najaar samen met Business School Nederland verzorgt. In leerteams wordt gewerkt aan oplossingen voor vraagstukken en gewenste veranderingen op de werkvloer. “Action learning is hét antwoord op de uitdagingen van de 21e eeuw.”

“De meeste trainingen en congressen zijn gericht op individueel leren en kennisuitbreiding”, vertelt inhoudelijk kerndocent Peter de Roode. “De dialoog erna gaat vaak niet verder dan bijvoorbeeld: ‘Wat een onrealistische PowerPointpresentatie, dat gaat bij ons nóóit werken’. Bij Action Learning gaan deelnemers in groepsverband in gesprek met elkaar over praktijksituaties waar ze mee worstelen, zoals een nieuwe visie implementeren, grillige werknemers, tijdgebrek, krappe budgetten, krimp of bureaucratie.” Marcel Schürmann, als productontwikkelaar van Business School Nederland betrokken bij de opleiding Action Learning: “De methode is het tegenovergestelde van traditionele leermethodes, want de echte leerschool is het leven zelf. Echt leren doe je door met aangedragen kennis te experimenteren, door te doen.”

Gelegenheidsformaties
Deelnemers gaan aan de slag met een praktijkopdracht verbonden aan hun onderwijs, curriculum of leren, en werken in leerteams of ‘subsets’ aan oplossingen. Essentieel is dat deze ‘gelegenheidsformaties’ tussentijds (buiten de opleidingsdagen om) regelmatig samenkomen in een vast ritme. “Ze wandelen dan bijvoorbeeld door een van hun scholen en fotograferen eerder benoemde knelpunten”, illustreert De Roode. Tijdens de eendaagsen met de hele groep doen ze verslag van hun bevindingen en evalueren ze met de anderen hun aanpak. “Dat geeft energie.” Een facilitator ondersteunt het groepsleren zonder zich met de inhoud te bemoeien. De Roode vervult deze rol tijdens de opleiding. “Je brengt buik, hoofd en hart samen. Door ook ruimte te geven aan emoties durft men zich open te stellen en kun je delen. Om te kunnen leren moet je je veilig voelen.”

Tegenspraak
Na de opleiding kunnen deelnemers ook in de eigen organisaties een Action Learning-proces inrichten als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij het doorvoeren van gewenste veranderingen. Ze weten dan hoe het proces in elkaar zit en wat de rol van facilitator inhoudt. Schürmann chargeert: “De zwijgende man of vrouw op de achtergrond die de juiste impulsen geeft aan het groepsleren. De focus ligt op hoe de leidinggevende omgaat met het team, hoe je de verandercapaciteit vergroot door mensen in hun kracht te zetten en hoe je – door oog te hebben voor emoties – energie haalt uit groepsdynamica, in plaats van dat je energie verliest aan elkaar.” Cruciaal aspect daarbij is het (leren) organiseren van tegenspraak door het creëren van een veilige omgeving. De Roode: “Vraag collectief om input in plaats van alleen te zenden, wat autoritair kan overkomen. Probeer de pijnpunten op tafel te krijgen, achterhaal wat het team energie kost. Ook wat betreft de relatie schoolleider-leraar: welke kritiek heeft het team op de leidinggevende? Een heikel punt voor veel schoolleiders. Maar het uiteindelijke doel is samen leren en verder komen. Als leraren merken dat je open staat voor feedback worden ze steeds concreter.” Voorwaarde voor Action Learning is dat er een ‘sponsor’moet zijn. Een opdrachtgever – meestal het College van Bestuur – die ondersteunt en het proces de tijd geeft.

Vernieuwing
Action Learning is dus bij uitstek geschikt voor het doorvoeren van vernieuwingen. De Roode: “Het is geen cursus ‘Veranderkunde voor dummy’s’, want het gaat niet om het invullen van een kennistekort, maar een verandermethode die draait om het leren spreken van elkaars taal.” Schürmann: “Met Action Learning leer je hoe je met veranderingen om kunt gaan door ze direct, van binnenuit, samen aan te vliegen. Creativiteit en zelf op zoek gaan naar oplossingen (zelforganisatie) zijn belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Deze eeuw stelt andere eisen dan vroeger, is mensgerichter en minder hiërarchisch.”

Action Learning is naast een verandermethodiek ook een didactisch model waarmee schoolleiders de stap van frontaal naar activistisch onderwijs in de klas kunnen stimuleren. Want leraren kunnen de principes ook toepassen op hun leerlingen. De Roode: “Het kind staat tenslotte centraal in het onderwijs. Wees als schoolleider de verandering die je voor ogen hebt, leef het voor, draag het uit. Dan volgen leraren het goede voorbeeld.”

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interimmanagers en bestuurders in het po en vo die leren organiseren en veranderingen van binnenuit willen realiseren.
Data: start najaar 2015
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/al

Gepubliceerd op: 1 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020