Home » Artikelen » DUO Onderwijsonderzoek: Scholen ontevreden over inspectietoezicht

DUO Onderwijsonderzoek: Scholen ontevreden over inspectietoezicht

Een meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat ze door de onderwijsinspectie te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 1.000 directieleden, teamleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs.
 
Ook is meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs van mening dat het toezicht op onderwijskwaliteit anders georganiseerd zou moeten worden. Slechts 29 procent vindt dat de inspectie op een goede manier toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en een kwart spreekt zelfs van een slechte manier. Een verschil in opvatting van onderwijskwaliteit, een te sterke focus van de inspectie op toetsresultaten en te weinig oog voor de individuele leerling en de context van de school, wegen sterk mee in het magere oordeel van de ondervraagden. Minder dan de helft van alle ondervraagden vindt dat de wijze van toezicht houden daadwerkelijk bijdraagt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit op hun school (41 procent). Slechts een kwart (26 procent) geeft aan dat de manier van toezicht houden eraan bijdraagt dat op school iedere leerling het onderwijs krijgt dat voor hem of haar een goede basis vormt om in onze samenleving zelfredzaam te zijn/worden.
 
Toezicht anders organiseren
De ondervraagden hebben verschillende adviezen voor de inspectie om het toezicht op onderwijskwaliteit op een andere manier te organiseren. Zo zou de inspectie vaker op bezoek moeten komen, moet er een vaste inspecteur moeten zijn die regelmatig in gesprek is met de school en zouden inspecteurs dichter bij het onderwijs moeten staan. Ook zou het toezicht minder gericht moeten zijn op cijfers en meer op de leerlingen, hun achtergrond en de dagelijkse gang van zaken op school. Een laatste advies van de ondervraagden is voor de eigen collega’s: scholen zouden bij elkaar moeten kijken en elkaar onderling moeten beoordelen.

De peiling is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het onderwijsvakblad Van Twaalf tot Achttien.

De onderzoeksrapportage is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 november 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders