Home » Artikelen » DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel

DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel

Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het ziekteverzuim bij het onderwijs ondersteunend personeel daalde in zowel het basisonderwijs als het speciaal en voortgezet onderwijs met een paar procentpunten.

Dat blijkt uit het DUO-rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2012. In het basisonderwijs bleef het ziekteverzuim bij het onderwijzend personeel vrijwel stabiel (van 6,46 procent in 2010 naar 6,44 procent in 2012). Ook in het voortgezet onderwijs steeg dit percentage met slechts een paar procentpunten naar 4,97 procent.

Wel blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde verzuimduur voor het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel van 2011 op 2012 in alle drie sectoren verder is toegenomen. Dit geldt ook voor het ondersteunend personeel. Met name in het basisonderwijs steeg de verzuimduur naar gemiddeld 27,4 dagen in 2012. Het is opvallend dat in het speciaal onderwijs de gemiddelde verzuimduur voor het overig verzuim (zoals onder andere zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en studieverlof) bijna twee keer zo groot is als de verzuimduur voor het ziekteverzuim (resp. 34,35 en 19,2).
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)