Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Duidelijk signaal AVS

Duidelijk signaal AVS

De Algemene Vereniging Schoolleiders komt op voor de belangen van schoolleiders en heeft van meet af aan duidelijk aangegeven het manifest en de claim van leerkrachten te steunen, maar een bredere agenda te hebben voor de schoolleiders en het primair onderwijs. Het is daarom dat de AVS oproept het manifest en de staking op 5 oktober van de leerkrachten onverkort te steunen, maar niet oproept tot staking van haar leden. “Onze opstelling betekent dat wij een duidelijk signaal afgeven”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Straks aan de cao-tafel geven wij de belangen van schoolleiders en de bredere agenda een prominente plek.”

De actiegroep PO in Actie is ontstaan met de focus op de onderwerpen salarisachterstand en werkdruk van leerkrachten. In overleg met de andere vakbonden heeft de AVS zich achter deze standpunten geschaard, maar van begin af aan aangegeven dat de belangen van het onderwijs en daarmee van de AVS breder zijn. Ook voor schoolleiders een lagere werkdruk en hoger salaris, voldoende ondersteunende functies in de school, meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen.

Aan de regeringspartijen wordt een bedrag gevraagd van € 900 miljoen voor uitdrukkelijk alleen de leerkrachten. Daarnaast wordt een claim neergelegd van € 500 miljoen voor de vergroting van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. In deze claim wordt onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders genoemd. Genoemd budget is niet primair bedoeld voor salarisverhogingen. Met andere woorden: voor schoolleiders wordt geen claim neergelegd voor een salarisverhoging, terwijl SEO Economisch Onderzoek in haar rapport over salarisvergelijkingen constateert dat schoolleiders een salarisachterstand hebben van ongeveer 12 procent (bron: ‘Wat een leraar verdient. Vergelijking van het loon van leraren en schoolleiders in het primair onderwijs met de marktsector 2006 – 2015’, SEO in opdracht van Arbeidsmarktplatform PO, juni 2017).

Bij staking van de leerkrachten is het draaiboek bij staking van de AVS goed bruikbaar:
 Draaiboek staking onderwijs (versie juni 2017)

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders