Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dubbeling aanlevering leerlinggegevens wordt aangepakt

Dubbeling aanlevering leerlinggegevens wordt aangepakt

Momenteel moeten op meerdere plaatsen leerlinggegevens verstrekt worden. Het betreft de verwerking in BRON en de meldplicht bij de woongemeente op grond van artikel 18, 1e lid van de Leerplichtwet. Voor de aanlevering van de gegevens worden verschillende termijnen gehanteerd.

Vanuit het ministerie van OCW wordt gewerkt om deze dubbeling te voorkomen. De in- en uitschrijvingen in BRON worden leidend. Het is de bedoeling om de termijn van 7 dagen te hanteren: de in- of uitschrijving van een leerling moet binnen 7 dagen nadat de leerlingadministratie op de hoogte is gebracht en het verwerkt is in het leerlingadministratiepakket, gemeld worden aan BRON. Zodra dit besluit in werking is getreden zal de plicht uit de Leerplichtwet komen te vervallen. Omdat de aanpassing van de wet- en regelgeving complex is, zullen de aanpassingen niet al op 1 januari 2013, maar in een later stadium, ingaan.

Voor het primair onderwijs betekent dat concreet, dat de regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC moet worden aangepast. De aanlevertermijn moet gewijzigd worden van 14 dagen naar 7 dagen. De tekst van deze regeling moet nog opgesteld worden. Voor het voortgezet onderwijs geldt, dat de regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO al is aangepast met een aanlevertermijn van zeven dagen, maar dat deze is nog niet in werking getreden.

OCW streeft er naar beide regelingen per 1 juli 2013 in werking te laten treden.
 

Gepubliceerd op: 19 december 2012
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)