Home » Artikelen » Dringende oproep AVS: ‘Ga niet akkoord met wetsvoorstel Centrale Eindtoets’

Dringende oproep AVS: ‘Ga niet akkoord met wetsvoorstel Centrale Eindtoets’

De AVS doet vandaag in een open brief een dringend beroep op de Tweede Kamerleden van de Onderwijscommissie om niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel Centrale Eindtoets dat donderdag in de Kamer wordt besproken. In de brief worden elf redenen genoemd waarom een centrale eindtoets het onderwijs en de kinderen niet ten goede komt.
 
AVS-voorzitter Ton Duif benadrukt dat in Engeland scholen vorig jaar hebben geweigerd nog langer mee te doen met een dergelijke eindtoets. “Het heeft daar geleid tot een herziening van dit beleid.” En over de overgang po-vo waar de Citotoets vaak een – te - belangrijke rol speelt, schrijft hij: “Talloos zijn de voorbeelden van scholen die kinderen op basis van een afwijkende Citoscore niet willen toelaten.” Aan de vooravond van Passend onderwijs moeten alle scholen zorgen dat ze aansluiten bij talenten en vermogens van kinderen. Duif: “Een uniforme centrale eindtoets staat hier haaks op.”
In het kader van kansen en goed onderwijs van ieder kind zet de AVS liever in op forse investering in de professionele kwaliteiten van leraren en schoolleiders, verdere innovatie van het onderwijs, een transparante verantwoording van scholen naar ouders, schoolomgeving en overheid, vermindering van de bureaucratische regeldruk en fasering van de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders