Home » Artikelen » Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs

Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs

Vijf jaar lang stimuleerde InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO, dat na de zomer afloopt, kan blijven bestaan. Over een van de pijlers – de succesfactoren van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar maken- schreef IIO drie publicaties.

De publicaties gaan over de uitdagingen voor vernieuwende scholen en lerarenopleidingen, over de beste tips voor een goede samenwerking volgens deelnemers aan het congres van Steunpunt Opleidingsscholen, en over het iXperium als schoolvoorbeeld van een geslaagd samenwerkingsverband.
 
De publicaties dienen ter inspiratie en stimulatie om tot nauwere samenwerking te komen en zo de aansluiting tussen de opleiding en praktijk te bevorderen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)