Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Driekwart schoolleiders heeft problemen met uitvoering functiemix

Driekwart schoolleiders heeft problemen met uitvoering functiemix

Bijna 25 procent van de schoolleiders geeft aan geen problemen te hebben met de uitvoering van het convenant Leerkracht van Nederland. Driekwart heeft echter wél problemen, met name met de uitvoering van de functiemix. Dit blijkt uit een scholenpanelonderzoek van de AVS over personele kosten, waarin naar aanleiding van voorlichting over en ondersteuning bij de functiemix, ook een tweetal vragen stond over de uitvoering van het convenant.

Bijna 20 procent geeft aan dat de kwaliteit van het personeel onvoldoende is. Van de respondenten meldt 15 procent dat het personeel niet aan de functiemix wil en 18 procent maakt duidelijk dat er een andere reden is waarom er (nog) geen uitvoering is gegeven aan de functiemix: financiële belemmeringen, positie van de intern begeleider, teveel regelgeving en te weinig kandidaten bij de werving van leerkrachten voor een hogere lerarenfunctie.

Tweederde van de respondenten heeft de convenantmiddelen volledig ingezet. Bij een derde van de schoolleiders is dit niet het geval, waarvan een flink aantal als verklaring aangeeft hier geen zicht op te hebben of dat de uitvoering van de functiemix vertraging heeft opgelopen.

Lange termijn
De AVS wijst erop dat de functiemixdoelstellingen lange termijndoelstellingen zijn. De inzet van hogere lerarenfuncties betekent zoeken naar een nieuwe balans en ontwikkeling van het personeelsbeleid (opleidings-, promotie- en competentiebeleid). De (financiële) investeringen zijn niet van de een op de andere dag realiseerbaar. Dat vraagt om langetermijnbeleid. Er worden echter wel op korte termijn stappen verwacht, namelijk de invoering van hogere lerarenfuncties per 1 augustus 2010 en 1 augustus 2011. De AVS adviseert om, ondanks de gerezen problemen, uitvoering te geven aan de afspraken (met terugwerkende kracht). Dit omdat het om CAO PO-afspraken gaat, maar ook omdat het ministerie van OCW in 2011 een monitor uitvoert op sectorniveau naar de realisatie van de tussendoelstelling van 2011. Als de tussendoelstelling niet gehaald wordt, komt er geen verdere ophoging van de functiemixgelden.

De AVS biedt ondersteuning bij de uitvoering van de functiemix. Neem hierover contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010. Zie ook het dossier Functiemix en het open aanbod van AVS School for Leadership.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)