Home » Artikelen » Doorstroom naar havo verschilt sterk per school

Doorstroom naar havo verschilt sterk per school

De aantallen leerlingen die doorstromen van het vmbo naar de havo verschillen sterk per school. Dat blijkt uit een analyse van de NOS, die zich baseert op data afkomstig van de website ‘Scholen op de kaart’. Het betreft leerlingen die in schooljaar 2015/2016 hun eindexamen haalden.

Nederland telt scholen waar ruim de helft, en in een enkel geval driekwart van de leerlingen doorstroomt. Maar er zijn ook tientallen scholen waar na het eindexamen niet één vmbo'er verdergaat op de havo.

Gemiddeld kiest een kleine 16 procent voor de havo, als ze op het vmbo de theoretische leerweg of de gemengde leerweg hebben afgerond. De meeste vmbo’ers, meer dan 80 procent, gaan na het eindexamen naar het mbo.

Eisen
Veel scholen hanteren eisen om van vmbo naar de havo te kunnen gaan. De Tweede Kamer vindt al langer dat veel scholen te hoge barrières opwerpen voor vmbo'ers die zich verder willen ontwikkelen op de havo. Bijvoorbeeld door minstens een 6,8 als gemiddeld eindexamencijfer te eisen. Aangespoord door de Kamer kondigde het vorige kabinet begin dit jaar een ‘doorstroomrecht’ aan: aanvullende eisen mogen vanaf het schooljaar 2019/2020 niet meer. Voorwaarde is wel dat de leerlingen op het vmbo voldoende vakken hebben gevolgd, namelijk zeven in plaats van de gebruikelijke zes. Ook moet het zogenaamde ‘doubleerverbod’ verdwijnen. Een kwart van de scholen laat leerlingen alleen doorstromen naar 4 havo onder de voorwaarde dat zij van school gaan wanneer ze havo 4 niet halen. Scholen willen geen zittenblijvers in havo 4 om te voorkomen dat ze door de onderwijsinspectie worden afgerekend op mindere resultaten in het eindexamenjaar.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 november 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)