Home » Artikelen » Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald
In po ruim 15 procent van doelstelling verwijderd

Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald

De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op voorlopige cijfers per 1 oktober 2014.

In het Convenant Leerkracht van Nederland uit 2008 zijn afspraken gemaakt over onder andere de functiemix en de inkorting van carrièrelijnen. Dit laatste is inmiddels volledig gerealiseerd. In de bijlage bij zijn brief geeft Dekker de stand van zaken weer van de functiemix.

In het basisonderwijs is het aandeel LB-functies gestegen van 1,4 procent in 2008 naar 24,3 procent in oktober 2014. De doelstelling was 40 procent LB-functies. De tot 1 oktober 2014 beschikbaar gestelde middelen zijn volledig besteed aan de doelstellingen van het convenant. De bewindsman schrijft dat dit percentage nog kan stijgen, omdat het budget voor de functiemix nog loopt tot aan 2020.

In het speciaal (basis)onderwijs is het aandeel LC-functies in de periode tussen 2008 en 2014 gestegen van 2,2 procent naar 11,3 procent. Hier ligt de realisatie dicht bij de streefpercentages (voor LC: 14 procent).

In het voortgezet onderwijs is het aandeel leraren in een LB-schaal gedaald van 64,2 procent in 2008 tot 42,8 procent in 2014. De doelstelling was 33 procent. Het aandeel leraren in de schalen LC en LD is in deze periode gestegen van respectievelijk 18,6 en 16,9 procent naar respectievelijk 29,8 en 27,1 procent. Ook hier lag de doelstelling in 2014 hoger: respectievelijk 38 en 29 procent.

De eindmeting is gebaseerd op voorlopige cijfers per 1 oktober 2014. De definitieve cijfers van alle onderwijssectoren worden in het najaar gepubliceerd in de Arbeidsmarktbrief .

Gepubliceerd op: 4 juni 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021