Home » Artikelen » Doe mee aan onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Doe mee aan onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen de anonieme enquête van McKinsey & Company (in opdracht van OCW) invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl

Aanleiding voor het onderzoek is een toezegging van minister Arie Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer. De discussie is al langer gaande dat de huidige bekostiging niet toereikend is voor de ambities en verwachtingen die politiek, maatschappij en de schoolbesturen van het onderwijs hebben.

Alle onderwijsprofessionals uit po, (v)so en vo kunnen de vragenlijst invullen via www.onderzoekbekostigingpovo.nl.

Het is mogelijk om een gepersonaliseerd rapport te ontvangen waarin de antwoorden van een schoolbestuur vergeleken worden met de antwoorden van andere schoolbestuurders en directeuren in dezelfde sector.

De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door McKinsey & Company, in opdracht van OCW.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 september 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders