Home » Artikelen » Doe mee aan een enquête over meldcode kindermishandeling

Doe mee aan een enquête over meldcode kindermishandeling

In hoeverre ondersteunt de meldcode kindermishandeling professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling? En worden zij gestimuleerd tot actie om zo sneller en adequater hulp te bieden bij signalen? Dat wil het ministerie van VWS onderzoeken via een enquête onder gebruikers en organisaties die ermee moeten werken, zoals scholen. De enquête staat open tot en met 21 juni.

In opdracht van het ministerie van VWS evalueert onderzoeksbureau ProFacto de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op directeuren, bestuurders, leerkrachten en schoolbegeleiders (IB’ers). De enquête is ook bedoeld voor onderwijsprofessionals die met de meldcode zouden kunnen werken, maar dat nog niet doen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en antwoorden worden anoniem verwerkt.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 juni 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)