Home » Artikelen » Doe mee aan een enquête over instroom, doorstroom en uitstroom schoolleiders

Doe mee aan een enquête over instroom, doorstroom en uitstroom schoolleiders

Het Ministerie van OCW wil graag weten hoe schoolleiders in het primair onderwijs over hun baan denken en wat hun drijfveren zijn om schoolleider te worden. Daarnaast wil het ministerie onderzoeken of zij in het onderwijs willen blijven werken of (op termijn) wat anders ambiëren. Vul vóór eind oktober de vragenlijst in. De AVS, PO-Raad, AOb en CNV schoolleiders ondersteunen dit onderzoek.
 
Om na te gaan wat schoolleiders drijft in hun vak, heeft het ministerie van OCW aan Ecorys en MOOZ gevraagd om onderzoek te doen. Zij maken een onderzoeksrapport voor het ministerie dat naar verwachting begin 2020 wordt gepubliceerd.
 
De vragenlijst is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs (po, inclusief so) en voormalig schoolleiders po. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.
 
Het kan zijn dat schoolleiders via de mail al een persoonlijke link naar de enquête hebben ontvangen. In dat geval kunnen zij de enquête invullen via de persoonlijke link.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 oktober 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)