Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Doe mee aan de internetconsultatie functiebeschrijvingen directeursfuncties PO

Doe mee aan de internetconsultatie functiebeschrijvingen directeursfuncties PO

In de cao-besprekingen zijn inmiddels de beschrijvingen van de directeursfuncties opgesteld. De cao-onderhandelaars namens de AVS, Paul van Lent en Harry van Soest, zijn hierbij zeer nauw betrokken geweest om de beschrijvingen op inhoud aan te laten sluiten bij de praktijk. Tot en met 22 april 2019 kunnen schoolleiders meedoen aan de internetconsultatie.

Er zijn diverse beschrijvingen gemaakt, variërend van reeksen voor adjunct-directeur en directeur tot beschrijvingen voor directeur IKC en directeur samenwerkingsverband.

In de periode van 9 tot en met 22 april 2019 wordt iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs in de gelegenheid gesteld om op de functiebeschrijvingen te reageren via een internetconsultatie (zie link onderaan).

De AVS gaat er vanuit dat haar leden massaal reageren op deze oproep. Nu is hét moment om een en ander voor de toekomst van de directiefuncties in de CAO PO vast te leggen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders