Home » Artikelen » Docenten willen meer aandacht voor techniek op vmbo-tl

Docenten willen meer aandacht voor techniek op vmbo-tl

Een aantal vmbo-docenten techniek heeft op 13 juli de publicatie ‘Meer bèta en technologie op vmbo-tl’ overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. Ze willen meer aandacht voor de technische talenten op het vmbo-tl, die onvoldoende kansen krijgen om in aanraking te komen met technologie.

Scholen die alleen havo, vwo en mavo aanbieden, missen de ruimte, middelen, aansluiting met het bedrijfsleven en faciliteiten voor het aanbieden van praktijkgericht technologisch beroepsonderwijs. Dit terwijl de op twee na grootste groep van alle leerlingen op het vmbo-tl zit.

De afgelopen twee jaar hebben 105 scholen hard gebouwd aan manieren om vmbo-tl-leerlingen op een interessante en praktische manier in aanraking te laten komen met technologie. De bottom-up approach waarin docenten zelf - met draagvlak vanuit de schoolleiding- verantwoordelijkheid droegen voor het realiseren van ambities heeft tot resultaten geleid. Zoals op een van de M-Tech-scholen (een programma vanuit het Techniekpact), het Alfrink College, waar ze leerlingen een voor een aan het bedrijfsleven koppelen. Hierdoor is de profielkeuze  van leerlingen verschoven van zorg en economie naar economie en techniek.
MKB-Nederland, VNO-NCW, Platform -TL en de scholen en docenten van het M-Tech programma roepen het onderwijs en bedrijfsleven op om regionaal meer samen te werken bij het ontplooien van technische talenten van leerlingen. Meer jongeren worden zo beter voorbereid op de regionale arbeidsmarkt.

Michaël van Straalen benadrukt het belang van betere beroepsoriëntatie op het algemeen vormend voortgezet onderwijs; op het vmbo-tl, maar ook op havo en vwo. "Nu zien we dat talloze jongens en meisjes met een bèta-pakket na het voortgezet onderwijs een keuze maken voor toch net niet de passende beroepsopleiding." Het bedrijfsleven en de branches vragen expliciet om een hogere instroom op niveau mavo/niveau mbo 4.

Gepubliceerd op: 14 juli 2016

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)