Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Docenten in het voortgezet onderwijs minder veilig

Docenten in het voortgezet onderwijs minder veilig

Eén op de tien docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich niet veilig op school, en bijna een kwart (23 procent) geeft aan zich minder veilig te voelen dan drie jaar geleden. Een ruime meerderheid (83 procent) voelt zich wel veilig op school. Hierbij speelt de schoolleiding een duidelijke rol.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft in oktober en november van dit jaar docenten van het voortgezet onderwijs gevraagd hun sociale veiligheid te beoordelen. Docenten konden met een rapportcijfer aangeven hoe zij daarover denken. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,8, in 2015 was dit nog 8.6. Docenten die alleen lesgeven op het vmbo basis/kader geven gemiddeld een 7,1 voor hun sociale veiligheid, docenten die alleen lesgeven op het vmbo-g/tl/mavo geven gemiddeld een 7,8 en docenten die alleen lesgeven op de havo of het vwo geven gemiddeld een 8,0. Aan het onderzoek deden 1.124 docenten mee.

Bijna een kwart (23 procent) van alle ondervraagde docenten is afgelopen jaar geconfronteerd met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Van de docenten die hun eigen sociale veiligheid een 6 of lager geven, geldt dit voor 58 procent . Deze groep heeft vaker te maken met verbale intimidatie of verbaal geweld door collega’s of leidinggevenden (51 procent) en met pesten (23 procent) dan docenten die hun eigen sociale veiligheid met een 7 of hoger beoordelen. Met verbaal geweld door leerlingen (zoals schelden of bedreigen) heeft een kwart van alle docenten de afgelopen twaalf maanden te maken. Bij docenten die hun sociale veiligheid met een 6 of minder beoordelen, is dit meer dan de helft (51 procent). Ook ouders kunnen tekeer gaan tegen docenten. Eén op de tien docenten heeft hiermee het afgelopen jaar te maken gehad, en 28 procent van de docenten die hun sociale veiligheid met een 6 of minder beoordelen. Ook geven zij vaker aan dat er incidenten zijn geweest als diefstal door een leerling, stoned in de klas zitten, of drugshandel.

Docenten die hun sociale veiligheid met een 6 of minder beoordelen, zien als oorzaak daarvan vaak dat de school niet goed wordt geleid. Ze vinden bijvoorbeeld dat de schoolleiding te weinig actie onderneemt bij incidenten, of dat er een angstcultuur heerst. Docenten die hun sociale veiligheid een 7 of meer geven, voelen zich bij conflicten gesteund door collega’s en leidinggevenden. Zij ervaren collegialiteit en een positieve werksfeer, en constateren nauwelijks incidenten.

Volgens docenten komt het de sociale veiligheid ten goede als er duidelijke regels zijn die worden gehandhaafd, als er een goede aanspreekcultuur is als er wederzijds vertrouwen heerst tussen collega’s onderling en tussen docenten en de schoolleiding.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 november 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)