Home » Artikelen » Dijksma: ‘Praat met gemeente over opknappen schoolgebouw’

Dijksma: ‘Praat met gemeente over opknappen schoolgebouw’

Staatssecretaris Dijksma roept alle basisscholen in Nederland op om met hun gemeente te gaan praten over het opknappen van hun gebouwen.

In het kader van de crisismaatregelen trekt het kabinet ruim 100 miljoen euro uit voor investeringen in energiebesparende maatregelen en verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Voor iedere gemeente is geld beschikbaar, dat terecht moet komen bij de scholen die het het hardst nodig hebben.

Dijksma: "Op gemeentelijk niveau zal uiteindelijk de afweging gemaakt worden welke school de investering het beste kan gebruiken. Het is belangrijk dat scholen daarvoor zo snel mogelijk aan de bel trekken, zodat deze crisismaatregel ook snel effect sorteert." Iedere gemeente heeft recht op een deel van de 100 miljoen euro die is vrijgemaakt. De omvang van het budget per gemeente hangt af van het aantal jongeren in de betreffende gemeente. Een voorwaarde voor toekenning is dat gemeenten minimaal 40 procent co-financieren. Sinds de aankondiging van de stimuleringsmaatregel schoolgebouwen, hebben zich al diverse gemeenten bij het ministerie van OCW gemeld. Gemeenten kunnen tot 1 december 2009 een aanvraag indienen. "Maar het is in het belang van leerlingen, leerkrachten en de economie dat de aanvragen zo snel mogelijk kunnen worden behandeld. Zo komen de maatregelen tijdig ten goede van het onderwijs en krijgt de bouwsector ook zo snel mogelijk een impuls", aldus Dijksma.

Gepubliceerd op: 20 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)