Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dijksma: ‘Leren van sterke scholen’

Dijksma: ‘Leren van sterke scholen’

Inspectie gaat kenmerken in kaart brengen
Om hun kwaliteit te verbeteren wil staatssecretaris Dijksma dat basisscholen van elkaar leren. Daarbij moeten sterke scholen als voorbeeld dienen voor andere scholen. De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van Dijskma de kenmerken van sterke basisscholen in kaart gebracht.

Basisscholen die drie jaar achtereen bovengemiddelde leeropbrengsten hebben, zijn sterke basisscholen, aldus het ministerie van OCW. De sleutel tot succes blijkt opbrengstgericht werken te zijn. Dit impliceert dat scholen meer rekening houden met de ontwikkeling van leerlingen. Resultaten worden geanalyseerd en waar nodig wordt extra zorg geboden. Ook gaan sterke scholen de effecten van die zorg vaker na. Verder is op deze scholen sprake van een betere kwaliteitszorg: ze evalueren systematischer de opbrengsten en borgen de kwaliteit beter. Ook leggen leerkrachten de leerstof duidelijk uit. Aandacht voor sterke scholen past in het streven van Dijksma om de kwaliteit van het basisonderwijs te verhogen. Ze wil dat veel meer scholen opbrengstgericht gaan werken. Daarom zijn er bijvoorbeeld al taal- en rekenverbetertrajecten opgezet, waarbij sterke en zwakke scholen samen in een verbetertraject zitten. Andere maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen zijn onder andere het opzetten van een excellentieprogramma, het invoeren van referentieniveaus voor taal en rekenen per 1 augustus 2010 en het ondersteunen van schoolleiders bij het vormgeven van opbrengstgericht werken op hun school.

Het inspectierapport `De sterkte basisschool´ is te beschouwen als een eerste bijdrage aan de kennis over sterke basisscholen. Zie www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Alle_publicaties/de-sterke-basisschool

Gepubliceerd op: 27 mei 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)