Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Digitale adaptieve centrale eindtoets niet beschikbaar
Ict-problemen bij DUO

Digitale adaptieve centrale eindtoets niet beschikbaar

De digitale adaptieve centrale eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar. Dat komt doordat het computersysteem 'onvoldoende stabiel' is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren centrale eindtoets afnemen bij hun leerlingen. De digitale centrale eindtoets is afgeblazen vanwege ict-problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die verantwoordelijk is voor de afname.

Dat er geen digitale adaptieve centrale eindtoets is, is vervelend voor de kinderen die maatwerk nodig hebben. Omdat de computer zich aanpast aan het niveau van de deelnemers profiteren daarvan niet alleen de leerlingen voor wie leren lastig is, maar ook de heel slimme kinderen. Door gerichte vragen in de digitale toets kan ieders niveau precies worden vastgesteld. Dat is nu lastiger.
Meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van de centrale eindtoets (voorheen de Citotoets) die de overheid aanbiedt. Deze toets was in 2017 en 2018 al in een digitale versie beschikbaar. In 2017 maakte 2,5 procent van de leerlingen de digitale versie en in 2018 was dat al 20 procent (zo’n 23.000 leerlingen), blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW.
Volgend schooljaar moet het digitale toetssysteem weer op orde zijn, belooft het ministerie. Maar of dat lukt is allerminst zeker, blijkt uit navraag door Trouw bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat ook betrokken is bij de digitale centrale eindtoets. “Garanties kunnen we niet geven”, zegt een woordvoerder. De problemen bij DUO zijn hardnekkig. Eerder deze maand liet minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs nog weten dat de dienstverlening er ‘in brede zin’ onder druk staat. “Onder andere door de structurele problematiek rondom het beheer en behoud van ict-systemen”, schreef ze aan de Nationale Ombudsman, die kritiek had op de telefonische bereikbaarheid.

Op papier
Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren centrale eindtoets afnemen. Die blijft voor iedereen beschikbaar, waarbij rekening wordt gehouden met leerlingen op alle instroomniveaus binnen het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften biedt de reguliere centrale eindtoets verschillende aangepaste versies.
De verkorting van de afnameduur tot twee dagdelen, draagt bij aan de toegankelijkheid. Uit analyses blijkt dat de betrouwbaarheid ook behouden blijft met een vermindering van het aantal opgaven ten opzichte van voorgaande jaren. De papieren centrale eindtoets bevat 165 opgaven in 2019; in 2018 waren dat er nog tweehonderd. Scholen nemen de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen af op de eerste en tweede toetsdag; 16 en 17 april 2019. Scholen die kiezen voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie nemen dit af op de derde toetsdag, 18 april 2019.

Meer informatie: www.centraleeindtoetspo.nl en helpdesk centrale eindtoets, info@centraleeindtoetspo.nl of tel. 050-5997799

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 januari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)