Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » De schoolleider als ‘visionair’
Politieke column

De schoolleider als ‘visionair’

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer

In Nederland, meer dan in andere landen in de wereld, hebben scholen veel ruimte om zelf beslissingen te nemen. Dat varieert van beslissingen over het curriculum, tot het personeelsbeleid, tot de inzet van middelen. Maar ook de onderwijsvisie van de school kan variëren. Er is een grote verscheidenheid van profielen waar scholen de focus op kunnen leggen in het onderwijs dat ze aanbieden. De grote vrijheid van onderwijs in Nederland biedt scholen ook de mogelijkheid zelf een visie te ontwikkelen en het onderwijs hierop aan te passen. Het begin van de ontwikkeling van een specifieke visie op onderwijs kan uit verschillende hoeken komen. Traditioneel kennen veel scholen hun oorsprong in een levensbeschouwelijke stroming of een onderwijs-pedagogische grondslag. Maar ook meer pragmatische zaken kunnen de keuze voor een bepaalde visie bepalen. Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan meer Duits in de grensregio, die kan leiden tot het opnemen van buurtaal-onderwijs Duits in het curriculum. Of de regionale behoefte aan meer mensen met een technische opleiding, die ervoor kan zorgen dat een school er voor kiest om veel meer in te zetten op techniek. Ongeacht waar het initiatief vandaan komt, de schoolleider speelt hierbij altijd een grote rol. Zowel bij het oppakken en definiëren van deze visie, als bij het nader concretiseren ervan in de werkwijze van de school, is de schoolleider van cruciaal belang. Niet alleen omdat hij of zij een belangrijke schakel is in het aansturen en inspireren van zijn of haar team van leraren, maar ook – zoals blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie – omdat de kwaliteit van de schoolleider een cruciale rol speelt bij de kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor de rol van de schoolleider en heeft de beroepsgroep zelf een standaard ontwikkeld. Hierbij benadrukt zij hoe belangrijk het is dat een schoolleider visiegericht kan werken, dat hij of zij deze visie weet te vertalen in een werkwijze die daarbij past en die door medewerkers – maar ook door ouders en leerlingen – gedragen, herkend en beleefd wordt. In de toekomst wordt dit alleen maar belangrijker. Vanaf volgend jaar gaat de onderwijsinspectie met haar nieuwe toezichtkader werken, waarbij de kwaliteit van een school veel meer beoordeeld zal worden op basis van de keuzes die een school zelf maakt en de visie van de school waarop deze keuzes gebaseerd zijn. Deze visie vormt daarmee dus het uitgangspunt van de kwaliteitsdefinitie van de betreffende school. Dat gaat dus verder dan de ‘basiskwaliteit’ van het standaard inspectiemodel, welke op dit moment van scholen gevraagd wordt. Het betekent dat scholen bewuste keuzes moeten maken en de schoolleider wordt daar meer dan ooit de spil in. Als schoolleider heeft u ongetwijfeld ook een visie op onderwijs en een beeld van hoe uw school zich vanuit deze visie zou moeten ontwikkelen. Tijd om deze droom met uw medewerkers werkelijkheid te maken!

Mail naar k.straus@tweedekamer.nl

Gepubliceerd op: 1 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)