Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’

‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’

Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van een fusie of reorganisatie. De werkgever en de centrales van werknemersorganisaties proberen tijdens dit overleg – waarin ook de AVS participeert vanuit het Ambtenarencentrum (AC), als vertegenwoordiger van de leidinggevenden in het onderwijs – overeenstemming te bereiken over een sociaal plan. Meestal komt het tot een akkoord, maar eind april eindigden onderhandelingen in Harderwijk in een geschil. Kader Primair woonde het DGO op de Noord- Veluwe bij.

Tekst Jaan van Aken

Gepubliceerd op: 15 mei 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 9 (2011-2012) (Verder in dit nummer)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)