Home » Artikelen » Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten

Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten

Hoewel 90 procent van de werknemers in po en vo een vast contract heeft, ziet staatssecretaris Dekker van OCW mogelijkheden om het aantal flexibele arbeidscontracten nog verder terug te dringen. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer op 2 februari, waarin hij de resultaten van het onderzoek ‘Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs’ presenteert.

De staatssecretaris liet dit rapport, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys, uitvoeren, omdat hij inzicht wil krijgen in het gebruik van flexibele contracten in het primair en voortgezet onderwijs. Uit de cijfers blijkt dat de flexibele schil in het onderwijs kleiner is dan in de markt- en publieke sector, waar 85 procent van de werknemers een vast contract heeft. Scholen gebruiken de flexibele schil om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, bijvoorbeeld voor vervanging bij ziekte.

In de begeleidende brief gaat Dekker ook in op de motie Van Dijk/Ypma, waarin de kamerleden de regering verzoeken flexibele contracten en payrolling op scholen zoveel mogelijk terug te dringen. De motie sluit aan bij het doel van het huidige kabinetsbeleid en de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) die (voor het grootste deel) op 1 juli 2015 in werking treedt. De Wwz biedt minder ruimte voor flexibele arbeidscontracten dan de huidige wetgeving.

Andere mogelijkheden
Volgens Dekker zijn er voldoende mogelijkheden voor schoolbesturen om noodzakelijke vervanging te kunnen realiseren. De bewindsman wijst op samenwerking tussen scholen, het oprichten van gezamenlijke arbeidspools en het aanstellen van leraren voor iets meer uren dan noodzakelijk voor de functie. Die extra tijd kan ingezet worden voor vervanging.

Na inwerkingtreding van de Wwz zal het aantal flexibele krachten in het onderwijs afnemen, aldus Dekker. Het rapport geeft daarom volgens Dekker geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

Gepubliceerd op: 3 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)