Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen

Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen geeft echter aan zelf geld toe te leggen op het onderwijs aan deze kinderen, blijkt uit een kleine peiling in opdracht van de PO-Raad. De AVS pleit in een brief aan de vaste kamercommissie OCW voor een samenhangende visie op de aanpak van onderwijs en zorg voor de vluchtelingenkinderen.

De AVS signaleert dat er een behoorlijke discrepantie is ontstaan tussen de behoeften van het veld en de mogelijkheden die de wet- en regelgeving en het flankerend beleid bieden op gebied van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit is uitermate zorgelijk en heeft aandacht en inspanning nodig in ons kabinet!” Vanuit de scholen krijgt de AVS regelmatig via schoolleiders te horen dat er onvoldoende maatwerk kan worden geboden voor de diverse leerlingen met verschillende achtergronden.

Scholen komen geld tekort voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Tweederde van de scholen zegt erop toe te leggen, aldus de enquête onder een kleine honderd schoolleiders die taallessen aanbieden. Volgens de PO-Raad legt een schoolbestuur 850 euro per vluchteling bij, bovenop de Rijksbekostiging. Ruim de helft van de scholen kan een beroep doen op de gemeente. Een kwart van de scholen geeft aan zowel geld toe te leggen als geld van de gemeente te ontvangen. Scholen hebben extra geld nodig voor meer leraren, scholen, materialen en ruimte.

Bijna alle scholen geven aan dat zij zeker twee jaar extra geld nodig hebben, in plaats van het ene jaar dat is toegezegd door staatssecretaris Dekker. Tegen nu.nl zegt Dekker: “Jonge kinderen pikken taal snel op, vandaar dat in deze regeling wordt uitgegaan van een jaar extra geld.” Een eerder ingediende motie voor twee jaar subsidie voor onderwijs aan asielzoekerskinderen is niet aangenomen. Volgens de bewindsman kunnen basisscholen na een jaar ook gebruikmaken van andere regelingen, zoals het potje voor onderwijsachterstanden. Om in aanmerking te komen voor deze bekostiging van onderwijsachterstanden geldt als criterium ‘laagopgeleide ouders’. Volgens de PO-Raad behoort de helft van de vluchtelingenkinderen niet tot deze groep, omdat hun ouders meer dan twee jaar middelbare school hebben gevolgd. Maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.

Van Haren vindt dat de broodnodige randvoorwaarden niet als een kostenpost, maar als een investering moeten worden gezien. “Er worden belangrijke stappen gemist om van deze nieuwkomers kansrijke jongeren te maken die straks in onze samenleving een waardevolle en onmisbare plek kunnen vervullen.”

De AVS wijst daarom op het belang van een brede integrale en duurzame visie op onderwijs en zorg voor de vluchtelingenkinderen al dan niet in samenhang met het achterstandenbeleid en/of een belangrijke rol voor samenwerkingsverbanden. “Krachtig investeren op korte termijn en tegemoet komen aan de behoeften van de leerlingen in de scholen zal op lange termijn zichzelf breed terugverdienen. Schoolleiders zijn daarbij een belangrijke schakel om het onderwijs in de scholen op passende wijze in te richten en zij dienen daarvoor met hun teamleden voldoende ruimte en randvoorwaarden te krijgen”, aldus Van Haren in de brief die 15 april richting de kamercommissie is gegaan.

Dekker stelt binnenkort een Kamerbrief op waarin de financiële consequenties van de vluchtelingenstroom voor het onderwijs in kaart worden gebracht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 april 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)