Home » Artikelen » Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8

Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8

Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft staatssecretaris Dekker (OCW) op 12 november besloten.
De staatssecretaris is tevreden: “Ik ben blij dat duidelijk is welke eindtoetsen scholen mogen gebruiken. Het is goed dat er voor hen wat te kiezen valt. En het is ook goed dat we weten dat de drie toetsen van goede kwaliteit zijn.” De toelating van de toetsen ROUTE 8 en IEP is gebaseerd op een positief advies van de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO. Deze eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten.

Vanaf dit schooljaar zijn basisscholen verplicht bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen. De toetsen zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. Dit lopende jaar is een overgangsjaar: scholen moeten wel verplicht toetsen, maar zijn nog niet gebonden aan de drie genoemde eindtoetsen, die de verplichte onderdelen Taal en Rekenen bevatten.

Scholen moeten de eindtoetsen afnemen in de wettelijk voorgeschreven periode 15 april -15 mei. De centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens vindt plaats op 21, 22 en 23 april. Door de eindtoets naar april/mei te verschuiven, wordt het schooladvies leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Gepubliceerd op: 14 november 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)