Home » Artikelen » Dekker: kwaliteit gymles moet omhoog

Dekker: kwaliteit gymles moet omhoog

Scholen ruimen te weinig tijd in voor gym en er staan te weinig vakleerkrachten in het gymlokaal op de basisschool. Dat blijkt uit de nulmeting bewegingsonderwijs die staatssecretaris Dekker heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris liet een nulmeting naar het bewegingsonderwijs uitvoeren naar aanleiding van de afspraak in het Regeerakkoord om meer gymlesuren in het basisonderwijs te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat 29 procent van de scholen volledig gebruik maakt van vakleerkrachten. Een kwart van de scholen combineert de inzet van vakleerkrachten met groepsleerkrachten. Iets minder dan de helft van de scholen zet groepsleerkrachten op het vak gym. Ook besteden scholen over het algemeen niet veel tijd aan gym. Dekker noemt het ‘zorgelijk’ dat een op de vijf scholen slechts één lesuur bewegingsonderwijs per week plant. Gemiddeld roosteren scholen bijna twee lesuren in van ruim drie kwartier bewegingsonderwijs per week. Op minder dan 5 procent van de scholen wordt drie of meer uren ingeroosterd. Verder blijkt uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Mulier instituut, dat bijna driekwart van de ondervraagde scholen veranderingen wil aanbrengen in het bewegingsonderwijs. Ze geven daarbij aan vooral meer vakleerkrachten te willen inzetten, maar ook meer tijd aan de gymles op school te willen besteden.

Sectorakkoord
Wat Dekker betreft moet het bewegingsonderwijs ‘zowel kwalitatief als kwantitatief’ een impuls krijgen. “Dat betekent meer bevoegde (vak)leerkrachten voor de klas, meer tijd voor gym en beter beleid om binnen- en buitenschools bewegen te verbinden. Ik wil hierover afspraken maken met scholen en gemeenten. Op lokaal niveau ligt de sleutel voor beter bewegingsonderwijs.” Behalve meer vakleerkrachten wil Dekker ook dat er meer leerkrachten komen met een brede bevoegdheid, omdat een breed bevoegde leerkracht bij kan dragen aan een gezonde leefstijl van kinderen. De inspectie gaat de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs monitoren. Afspraken hierover worden in het sectorakkoord over dit onderwerp opgenomen.

De Kamerbrief en de nulmeting over het bewegingsonderwijs staan op de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 november 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)