Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dekker biedt meer ruimte voor samenwerking tussen vo-scholen bij krimp

Dekker biedt meer ruimte voor samenwerking tussen vo-scholen bij krimp

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen.  Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW.

Volgens Dekker kunnen vo-scholen op deze manier onderwijsvoorzieningen zoals gebouwen of praktijkruimten doelmatig gebruiken, ook bij teruglopende leerlingenaantallen. Tot nu toe was uitbesteden van leerlingen tot maximaal de helft van het schooljaar mogelijk.

Voorwaarde voor een dergelijke uitbesteding is wel dat een school minimaal één profiel zelf blijft aanbieden in de bovenbouw. Ook moeten scholen goede afspraken maken over de manier waarop het contact met de eigen leerling wordt onderhouden, ook als die wordt uitbesteed.

Gepubliceerd op: 7 december 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders