Home » Artikelen » Definitieve bedragen personele bekostiging PO 2017 - 2018 vastgesteld

Definitieve bedragen personele bekostiging PO 2017 - 2018 vastgesteld

Minister Slob van Onderwijs heeft op 30 augustus 2018 de Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd.

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling over het schooljaar 2017–2018 worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, definitief vastgesteld. De minister heeft er voor gekozen om de eerdere regeling voor 2017–2018 in te trekken en de regeling, nu met de definitieve prijzen en bedragen, opnieuw te publiceren. Dit verdient volgens hem de voorkeur boven een wijzigingsregeling, omdat die, vanwege de wijziging van veel prijzen en bedragen, moeilijk leesbaar zou zijn.

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen, ten opzichte van de eerder vastgestelde prijzen voor schooljaar 2017–2018, de verwerking van de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling voor 2018 en de middelen die in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn gereserveerd voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel en de verhoging van de kleine scholentoeslag. De loonbijstelling over 2018 bedraagt 2,6 procent. Deze wordt over het gehele budget toegepast.

Voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten is in 2018 270 miljoen euro beschikbaar, waarover ook loonbijstelling wordt uitgekeerd. Circa 180 miljoen euro daarvan wordt verwerkt in de budgetten voor schooljaar 2017–2018. Het resterende bedrag wordt verwerkt in de budgetten voor schooljaar 2018–2019.

Voor de verhoging van de kleine scholentoeslag is in 2018 10 miljoen euro beschikbaar. Circa 8,3 miljoen euro daarvan is reeds in het budget voor het schooljaar 2018–2019 verwerkt. De resterende 1,7 miljoen euro is verwerkt in het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB-gelden) voor schooljaar 2017–2018.

Ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2016–2017, komt de aanpassing voor de leerkrachten op 5,238 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 2,398 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 5,238 procent.
De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2017 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

De Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 is hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 september 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)