Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Deeltijders meer laten werken zou lerarentekort kunnen oplossen

Deeltijders meer laten werken zou lerarentekort kunnen oplossen

Wanneer alle leerkrachten die een of twee dagen voor de klas staan een dag extra gaan werken, is het lerarentekort opgelost. Dit meldt Trouw op basis van berekeningen van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Of het structureel een oplossing is en parttime leerkrachten daadwerkelijk meer willen werken, blijft de vraag.

Uit cijfers van het Arbeidsplatform PO blijkt dat het aantal basisschoolleerkrachten dat in deeltijd werkt opnieuw is toegenomen. Meer dan de helft van de leerkrachten werkt niet fulltime, 18 procent werkt minder dan 2,5 dag per week. Als deze ongeveer 21.600 leerkrachten met een kleine deeltijdbaan allemaal een dag extra werken dan is het voorspelde tekort van vierduizend voltijdbanen in 2020 opgelost, aldus het dagblad. Een andere optie is dat de ongeveer 67.200 leerkrachten die vier dagen per week werken een halve dag extra gaan werken. Dan worden 6720 fte gevuld.

De redenen dat leerkrachten in Nederland veelal parttime werken, liggen veelal in de zorg voor kleine kinderen of mantelzorg. Ook komt het voor een deel omdat veel leerkrachten vrouw zijn. Hoogleraar Frank Cörvers, verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Maastricht, merkt in de krant op: “Ik denk dat de beroepsgroep, als ze wil professionaliseren en het imago wil verbeteren, meer voltijds leerkrachten nodig heeft.” Maar hij geeft ook aan dat het vooral een maatschappelijke en politieke afweging is of in deeltijd werken wel of niet wenselijk is. Volgens de hoogleraar heeft het ook veel maatschappelijke voordelen dat Nederlanders werk en zorg goed kunnen combineren.

Leraren verleiden meer les te geven
In een ander artikel van Trouw (‘Scholen proberen leraren te verleiden meer les te geven’) worden enkele schoolbestuurders aangehaald die proberen parttime leerkrachten meer te laten werken of daarover nadenken. “Voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de kwaliteit van het team zijn de kleine deeltijdbanen niet optimaal”, zegt bestuursvoorzitter Gerard van Drielen van SCOH, een stichting met 38 basisscholen in de regio Den Haag. “Leerkrachten vragen meer te werken is een van de oplossingen waar we aan denken voor het lerarentekort. Maar weer werken kun je niet opleggen. Dat moet met instemming van beide partijen.” Primo VPR, met 20 basisscholen in de regio Voorne-Putten, heeft leerkrachten met een kleine aanstelling daadwerkelijk gevraagd meer te werken, en geïnventariseerd onder welke voorwaarden ze dat zouden willen. Dat is gelukt. Bestuursvoorzitter Van Doesburg geeft wel aan dat die niet de enige oplossing voor het lerarentekort is.
 
Eerdere berekeningen (juni jl.) van opleidingsadviseur Marjolein Ploegman gaven ook al aan dat als alle leerkrachten fulltime gaan werken, er met het beschikbare budget 4617 extra leerkrachten kunnen worden aangesteld.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 oktober 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)