Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Deelnemers gevraagd voor pilotonderzoek TALIS van OESO

Deelnemers gevraagd voor pilotonderzoek TALIS van OESO

Aan de Teaching and Learning International Survey (TALIS), ontwikkeld door de OESO, doen in 2018 44 landen mee, waaronder Nederland. Omdat het Nederlandse basisonderwijs nog niet eerder heeft meegedaan, is er in mei een pilot waarin schoolleiders en leerkrachten in focusgroepen meedenken over de vragenlijst voor het onderzoek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

In 2013 deed Nederland ook mee, maar alleen voor het voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW wil voor TALIS 2018 het basisonderwijs ook graag meenemen. Het onderzoek levert voor schoolleiders en leerkrachten belangrijke inzichten op over hun leer- en werkomstandigheden.

Internationale experts ontwikkelen twee vragenlijsten: een voor schoolleiders en een voor leraren. Deelnemers aan de focusgroepen krijgen van tevoren de conceptvragenlijst toegestuurd en gaan er vervolgens met elkaar over in discussie, via een online platform (webinar) dat wordt georganiseerd door het Nederlandse TALIS-team. Welke vragen zijn wel of niet relevant, welke belangrijke vragen ontbreken? Welke onderwerpen hebben prioriteit in het basisonderwijs? De vragenlijst voor schoolleiders gaat met name in op het schoolleiderschap en het schoolklimaat. In de vragenlijst voor leraren komen ook aspecten aan bod als de opleiding en professionele ontwikkeling, de wijze van beoordeling van en feedback aan leraren, lesstijlen en de praktijk in de klas, werktevredenheid en motivatie, diversiteit en gelijkheid.

Ecorys, MOOZ Onderzoek en de Erasmus Universiteit vormen samen het Nederlandse TALIS-team. Naast OCW zijn ook de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Onderwijscoöperatie en Platform VVVO betrokken.

Aanmelden kan bij Linda Dominguez Alvarez via talis@ecorys.com, onder vermelding van uw functie.

Gepubliceerd op: 25 april 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)