Home » Artikelen » AVS zet de ingezette actielijn door en wil inzet voor schoolleiders en OOP in aankomende CAO terugzien
Nieuwe actie in februari

AVS zet de ingezette actielijn door en wil inzet voor schoolleiders en OOP in aankomende CAO terugzien

In de cao-onderhandelingen van het afgelopen jaar heeft de AVS alleen gestaan met de inzet en belangen van schoolleiders. Om de investeringen in de sector primair onderwijs zeker te stellen, is de AVS solidair geweest door de lerarenacties te steunen en in de CAO PO als eerste stap de lerarensalarissen flink op te hogen. Dit mét de afspraak dat schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in de opvolgende, nu lopende, cao-onderhandeling wel aan bod komen. In de huidige gezamenlijke inzet van de bonden is deze inzet dan ook nadrukkelijk meegenomen. Op dit moment wil de AVS eerst het functiehuis en loongebouw weer in balans brengen, zoals eerder is aangekondigd.

De agenda van de AVS is duidelijk
Investeren in de sector onderwijs is dringend noodzakelijk. Lagere werkdruk en eerlijke salarissen zijn sectorbreed terechte thema's. Dit geldt nadrukkelijk voor álle functies, dus ook voor schoolleiders. Maar de agenda van de AVS is breder. Zo moeten er voldoende leerkrachten én ondersteunende functies mogelijk zijn in de school om goed onderwijs en innovaties mogelijk te maken. Schoolleiders hebben voldoende directietijd nodig, administratieve ondersteuning en een conciërge in de school om hun basistaak goed te kunnen doen. Dit betekent dat er passende bekostiging per school moet zijn om dit te kunnen realiseren. Het werkdrukakkoord is daarin een goede stap, want het gaat verder dan alleen inzetten op salarissen. Belemmerende wetgeving die IKC-vorming of PO-VO samenwerking in de weg staat, moet worden weggenomen. Ook wil de AVS dat leerlingen en personeelsleden in een goed schoolgebouw kunnen werken, met een ict-infrastructuur die past bij modern onderwijs.

AVS roept op om van 4 t/m 8 februari geen vervanging wegens ziekte in te vullen
Om deze eisen kracht bij te zetten, zal de AVS schoolleiders oproepen om in de week van 4 tot en met 8 februari 2019 de vervanging voor zieke werknemers niet in te vullen. Hiermee wil de AVS de onevenredige tijd en werkdruk benadrukken, die het organiseren van vervangingen vraagt van schoolleiders. Ook wil de AVS de complexiteit van afwegingen en besluiten die schoolleiders moeten nemen en waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen, duidelijk voor het voetlicht brengen. Het gaat dan over beslissingen zoals een groep verdelen over andere klassen of intern begeleiders voor de klas zetten (wetende dat dit de werkdruk voor collega’s enorm verhoogt en de kwaliteit van onderwijs onder druk zet), tegenover het naar huis sturen van klassen of invoeren van een kortere schoolweek waardoor geen onderwijs wordt gegeven en ouders worden belast. Vaak staat daarbij de onderwijskwaliteit - waarvoor de schoolleider ook verantwoordelijk is - onder druk. Knelpunten die door de oplopende tekorten steeds groter worden.

De AVS roept daarom niet op de aangekondigde acties van de AOb te steunen, maar zet vooral haar eigen ingezette actielijn voort. Erkenning én waardering voor schoolleiders en vasthouden aan de brede agenda. Ben je het eens met deze insteek, laat het de AVS en collega’s op school dan vooral weten. In lijn met de acties zal ook op het AVS-congres van 15 maart nadrukkelijk ruimte zijn om met een zichtbare actie de eisen en brede agenda van de AVS kracht bij te zetten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 januari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)