Home » Artikelen » De AVS bestaat in 2020 25 jaar
Kom dit jubileum met ons vieren op ons congres op 20 maart

De AVS bestaat in 2020 25 jaar

In 2020 bestaat de AVS maar liefst 25 jaar. In die periode is de vereniging gegroeid tot een volwaardige beroepsorganisatie voor leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. In Kader Primair 5 die zaterdag aanstaande verschijnt, is het thema volledig gewijd aan ’25 jaar AVS’. Op het AVS Schoolleiderscongres van vrijdag 20 maart aanstaande besteden we ook aandacht aan ons 25-jarige bestaan.

De kiem voor de AVS werd gelegd op een conferentie van de vakbonden voor schoolleiders en een groep collega’s werkte plannen uit voor een eigen organisatie. Toen andere partijen de schoolleiders links lieten liggen, werd de AVS dé woordvoerder voor schoolleiders. In die periode heeft de AVS veel extra geld beschikbaar gekregen voor professionalisering, salarisverbeteringen, inhaalslagen, goede afspraken over werktijden, de BAPO-regeling, het beheersbaar maken van de wachtgeldproblematiek in de jaren negentig en de vervanging in het po met behulp van het Vervangingsfonds.
 
Veel werd ook bereikt dankzij lobbywerk. In een politiek netwerk blijven investeren. Veel contact met bewindslieden en Kamerleden onderhouden. We hebben behoorlijk wat wetgeving beïnvloed en heel wat geld voor onderwijs los weten te praten. Midden jaren negentig, bij de start van de AVS, had niemand het over de schoolleider. Dat was een primus inter pares met vooral onderwijsinhoudelijke taken. Het onderwijs werd nog zwaar aangestuurd door het ministerie. Eind jaren negentig kregen schoolbesturen meer invloed en de schoolleider werd aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs. De vakbonden speelden daar nauwelijks op in en kozen, als er problemen waren met schoolleiders, vaak voor het personeel. De AVS vulde die leemte en ging naast vakbondstaken ook steeds meer een ondersteunende rol vervullen voor schoolleiders en bestuurders.
 
Schoolleiders wilden zich professionaliseren, en de helpdesk werd overvraagd, omdat schoolleiders met voor hen volslagen nieuwe dingen te maken kregen. Zo werd het ingewikkelde formatiebudgetsysteem ingevoerd, waarbij fte’s worden berekend in formatierekeneenheden. De AVS hielp schoolleiders omgaan met dat systeem. Ondertussen kreeg de vereniging steeds meer ‘body’. De eerste Kader Primair verscheen nog in 1995 en een jaar later was het eerste ledencongres een feit. In 1997 startte het AVS Managementcentrum voor training en advies (tegenwoordig AVS Academie) en vanaf 2004 konden leden gebruikmaken van AVS Voordeel.
 
Tijdens het AVS Schoolleiderscongres staan we stil bij het 25-jarige bestaan van de AVS, maar ook breder bij wat er in die 25 jaar is bereikt voor schoolleiders. Daarnaast wordt er natuurlijk ook vooruitgekeken. Zo presenteren we op 20 maart een nieuwe website (in een nieuwe huisstijl) waarmee de AVS de toekomst in kan.

Bij Kader Primair 5 zit ook de congresbrochure. Op de website www.avs.nl/congres2020 is alle informatie over het programma te vinden en kun je je direct inschrijven.

AVS Schoolleiderscongres Kracht!

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 januari 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)