Home » Artikelen » Database sociale veiligheid in ontwikkeling

Database sociale veiligheid in ontwikkeling

Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Ze mogen zelf een keuze maken in de aanpak van sociale veiligheid op school, mits ze kunnen aantonen dat hun gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te voeren en over de juiste informatie te beschikken, werken de sectorraden daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen.

De PO-Raad en VO-raad werken samen met experts van onder andere het Nederlands Jeugdinstituut, het RIVM , het Centrum School en Veiligheid en het ministerie van OCW aan een database met brede informatie over de bestaande interventies en programma’s.

Het onderzoek van de Commissie Anti-pestprogramma’s vormt het startpunt voor de totstandkoming van deze database. Op termijn worden in de database ook methodieken opgenomen op het gebied van sociale vaardigheid/weerbaarheid, seksuele vorming, seksuele diversiteit, voorkomen van discriminatie en racisme.
De portal zal naar verwachting eind 2015 beschikbaar zijn.

Gepubliceerd op: 16 maart 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)